Avdelningar

I vår scoutkår finns det två avdelningar för spårare,  två för upptäckare, två för äventyrare och en för utmanare. I vår kår bedrivs även roverscouting.

Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Utöver detta har vi även hajker några helger per termin samt sommarläger. Vill du gå med i en avdelning, kontaktar du respektive avdelningsledare.